Авторски права

Защита на авторските права в https://taini.top:
1. https://taini.top се ползва от защитата на сега действащия Закон за авторското право и сродните му права, а така също и на международните договорености, по които България е страна.

2. Препубликуването на публикувани в https://taini.top материали (или на части от тях) е възможно само след договаряне с техните автори или с издателя (с мен чрез e-mail: admin@taini.top). В този случай е задължително да се укаже конкретен автор и че материалът е от блога https://taini.top и да се постави активна хипер-връзка (https://taini.top).

3. Никаква част от материалите в https://taini.top не може да бъде използвана за комерсиални цели.

4. Авторските права на публикуваните в https://taini.top, както и сродните им права (преводачески, съставителски, права за преработка и др.) принадлежат на лицата, които са ги създали (съгласно чл. 5, 9, 11, 12 от Закона за авторското право и сродните му права).

5. Използваните снимки, картинки, графики и подобно, са с CC0 Creative Commons (безплатни за търговска употреба, при които не се изисква признание на авторството) и неограничени от лиценз. При възникнали проблеми, моля незабавно се свържете с мен чрез e-mail: admin@taini.top!

6. Достъпът до публикувани произведения може да бъде спиран само по инициатива на https://taini.top при получаване на неопровержими доказателства за плагиатство, нанасяне на ущърб на трети лица и др. закононарушения, които не са били известни на https://taini.top към момента на публикуването им.

7. https://taini.top не носи отговорност за действия на трети „лица“, както и за допуснати вреди, нереализирана печалба и т.н.