Основни видове пси-явления

Пси-явленията са по-известни още като паранормални явления. Според парапсихологичната хипотеза, това са неизследвани или слабо изследвани сложни биофизични явления и механизми, които са…

Read More

Вътрешен екран в магията

Posted on

Още от най-дълбока древност в менталната магия се употребява активно управлението на реалността посредством използването на разнообразен набор от ментални ресурси. Към тях…

Read More

Как се прави магия

Posted on

Мислите съдържат енергия, управлението на която е в основата на магията и биват осъзнати и неосъзнати. Затова има два основни начина да се…

Read More