Същност на съня

По време на сън от околната среда постъпва много малко информация. Именно тогава в съзнанието възниква един различен свят, който е прието да…

Read More

Вътрешен екран в магията

Posted on

Още от най-дълбока древност в менталната магия се употребява активно управлението на реалността посредством използването на разнообразен набор от ментални ресурси. Към тях…

Read More