Какво е това уфология

Posted on

Уфология (от англ. Ufology) е термин, произхождащ от абревиатурата „UFO“ (Unidentified Flying Object) имащо аналог на български НЛО (Неидентифициран Летящ Обект). Не е…

Read More